Cài đặt Dockge - Docker Manager - Đơn giản đủ dùng

Dạo này mình cài đặt 3 dịch vụ chạy qua docker là ArtalkUmami, WireGuard Easy nên muốn cài đặt 1 docker manager để quản lý cho đơn giản 1 chút, cụ thể mình hay thêm, xóa, cập nhập các docker qua docker-compose, nếu không dùng docker manager thì thường bạn phải nhớ tên thư mục chứa docker là gì, sau đó cd vào thư mục đó, tiếp theo là chạy các lệnh như edit, stop, start …. hơi lâu 1 tẹo, sau 1 thời gian, bạn không dùng 1 sản phẩm đó nữa, cần xóa đi, nếu làm thủ công, đa phần sẽ phải nhớ khá nhiều câu lệnh nhỏ, để xóa images, volume, network

Dùng các tool dạng Docker Manager để quản lý thì nhanh và tiện hơn, vì thường khi bạn xóa 1 docker, nó sẽ tự xóa các thành phần đi theo, với nó cũng sẽ có 1 trang tổng quan, để có thể xem tình trạng của tất cả docker đang chạy, giúp bạn dễ kiểm soát hơn

Nổi tiếng nhất ở khoản này thì chắc là Portainer, mà mình thấy nó đồ sộ quá, nhu cầu không dùng hết, tình cờ biết tới Dockge, tác giả louislam cũng là người viết ra Uptime Kuma 😀 ngó sơ 1 vòng thấy đơn giản dễ hiểu nên dùng 😛

Cài đặt

mkdir -p /opt/stacks /opt/dockge
cd /opt/dockge
curl https://raw.githubusercontent.com/louislam/dockge/master/compose.yaml --output compose.yaml
docker compose up -d

Lúc này bạn có thể truy cập Dockge qua http://IP:5001

Update:

Vấn đề hơi đặc thù, bạn có thể dùng Dockge để cập nhập mọi docker khác qua giao diện WEB UI, nhưng để cập nhập bản thân Dockge, vẫn phải cập nhập thủ công qua dòng lệnh

cd /opt/dockge
docker compose pull && docker compose up -d

Reverse Proxy

 • Để đổi http://IP:5001 sang subdomain dạng docker.bibica.net đơn giản nhất thì vẫn là dùng Cloudflare Tunnels

Nếu dùng Nginx, Apache, Caddy …. thì có thể cấu hình theo bài viết tại đây

Sử dụng

Truy cập vài trang quản trị, tạo tài khoản quản trị, sau đó login vào là có thể sử dụng

2023 12 04 21 17 23

 • Ấn vào dấu + Compose rồi điền nội dung vào thôi 😀

Nếu đang có các docker khác chạy, muốn chuyển sang quản lý trên Dockge, thì stop docker đó rồi tạo cấu hình mới bên Dockge là được

Mình chuyển ArtalkUmami, WireGuard Easy đang chạy sang quản lý bằng Dockge bình thường 😛

Sau này muốn cập nhập, chỉnh sửa gì thì vào docker.bibica.net, tiện và nhanh hơn, đỡ phải nhớ các câu lệnh hay login ssh, với nó hiện ra đầy đủ các docker bạn đã cài, cũng đỡ phải nhớ trên VPS đang cài cái gì 😛

Trong trường hợp cài các sản phẩm, thấy không hợp xóa đi trên Dockge rồi, có thể chạy thêm lệnh bên dưới để xóa sạch sẽ hơn các dữ liệu còn sót

docker system prune -a

1 tính năng khá thú vị là Dockge có thể giúp bạn chuyển các câu lệnh dạng docker run sang compose.yaml

2023 12 04 21 27 48

docker run -d -p 8080:80 --shm-size=1gb --name=weserv ghcr.io/weserv/images:5.x

Sẽ được chuyển sang docker-compose

version: "3.3"
services:
 images:
  ports:
   - 8080:80
  shm_size: 1gb
  container_name: weserv
  image: ghcr.io/weserv/images:5.x
networks: {}

Thường thì mình cũng ít quan tâm, vì các tác giả luôn hỗ trợ đầy đủ các cấu hình của docker-compose

Mình dùng Dockge phần cũng vì tác giả quản lý database sqlite, nó sẽ tạo thành 1 file dockge.db trên VPS, các docker bạn thêm vào đều nằm trong thư mục /opt/stacks, backup, restore sang VPS mới tiện hơn, đơn giản nhất thì cứ backup nguyên cái thư mục /opt là xong 😛

2023 12 07 5 25 54

 • Khi hoạt động đôi lúc Dockge dùng khá nhiều tài nguyên CPU, có khi giật lên 10-20%, lượng RAM sử dụng khoảng 250MB
 • Khi không sử dụng thì gần như không dùng CPU, dùng khoảng 200MB RAM

Dockge là 1 sản phẩm vừa ra mắt, thậm chí phiên bản mình cài đặt là v1.2.0, ngó sang changelog thậm chí còn không thấy bản cũ hơn 😛 nên sử dụng Dockge có 1 tỷ các lỗi sẽ rất bình thường 😛 mình dùng đơn giản, chỉ chạy các lệnh tối thiểu là edit, update, delete …. mà các thứ này thì bắt buộc phải chạy tốt, nên cơ bản chạy ổn, không gặp vấn đề gì

Dockge Agents

Ở phiên bản mới nhất v1.4.0 tác giả đã cập nhập thêm tính năng Dockge Agents

2024 01 05 00 58 19

Hiểu nôm na là bạn có thể cài Dockge lên nhiều VPS khác nhau, sau đó dùng Dockge chính để quản lý các tất cả Dockge ở các VPS khác

2024 01 05 01 30 42

Mình thử cài đặt 1 docker mới từ xa thì thấy mọi thứ chạy bình thường, không gặp vấn đề gì cả

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied